About us

Nm Info je balkanski informativni web portal koji je počeo sa radom 12. marta 2019. godine. Informišemo, na prvom mestu, građane Balkana i okolnih dijaspore o svim segmentima njihove svakodnevice – odnosno, o temama koje su im bliske i značajne za njihov svakodnevni život. Širimo dobre vesti i afirmišemo pozitivne primere.